Yoga is voor Eva een levenspad om te leren waarnemen en ontdekken. Om de dualiteit tussen het vrouwelijke (de baarmoeder) en het mannelijke (de kracht) te overstijgen, om zich waarlijk te kunnen verbinden met zichzelf en de wereld rondom. De ademhaling en het lichaam zijn wegwijzers om niet te verdwalen, om te vertrouwen op elke stap. 

Dat vertrouwen staat ook centraal in haar doula-zijn. Als mama van vier, twee meisjes en twee jongens, is ze zich gaan verdiepen in het geboorteproces. Elke zwangerschap leidt tot een geboorte en een hergeboorte. Mama’s (en hun partners) schenken niet alleen leven (of stilleven), maar herscheppen ook zichzelf.

Je hoeft ook niet zwanger te zijn om jezelf te herscheppen. Een (her)geboorte kan ook een persoonlijk proces zijn. Het is fijn om daarin bijgestaan te worden. Dat doet Eva, via lichaamsgerichte psychotherapie, door er te zijn, keuzes mee te helpen verhelderen, de eigen angsten en verwachtingen te doorprikken en in de ogen te zien. En door handvaten aan te reiken om in de eigen baar-kracht te staan, via yoga, ademtechnieken, meditatie, dans, massage, schrijven en gesprekken. Individueel en/of in cirkelwerk. 

Eva heeft een carrière als journalist, schrijfster beleidsmedewerker en academisch onderzoeker achter de rug. Momenteel studeert ze psychotherapie. Na een zware burn-out koos ze voor haar passie: yoga, doulaschap en cirkelwerk. Het is haar droom elke vrouw te zien stralen!

Read more

Subscribe

Sign up to our newsletter and stay up to date

Subscribed!

Thank you for subscribing to our newsletter.