Your browser does not support JavaScript, You should enable JavaScript to use this website.

Eva Vergaelen

Yoga is voor Eva een levenspad om te leren waarnemen en ontdekken. Om de dualiteit tussen het vrouwelijke (de baarmoeder) en het mannelijke (de kracht) te overstijgen, om zich waarlijk te kunnen verbinden met zichzelf en de wereld rondom. De ademhaling en het lichaam zijn wegwijzers om niet te verdwalen, om te vertrouwen op elke stap. 

Dat vertrouwen staat ook centraal in haar doula-zijn. Als mama van vier, twee meisjes en twee jongens, is ze zich gaan verdiepen in het geboorteproces. Elke zwangerschap leidt tot een geboorte en een hergeboorte. Mama’s (en hun partners) schenken niet alleen leven (of stilleven), maar herscheppen ook zichzelf. Je hoeft ook niet zwanger te zijn om jezelf te herscheppen. Een (her)geboorte kan ook een persoonlijk proces zijn. Soms is het fijn om daarin bijgestaan te worden. Dat doet Eva, door er te zijn, keuzes mee te helpen verhelderen, de eigen angsten en verwachtingen te doorprikken en in de ogen te zien. En door handvaten aan te reiken om in de eigen baarkracht te komen, via yoga, ademtechnieken, meditatie, dans, massage en schrijven.

Read more

Subscribed!

Thank you for subscribing to our newsletter.

Baarkracht, yoga en doula 


Gagelhoflaan 40A
Zoersel, 2980, België

About us

Geboorte en hergeboorte. Een zoektocht naar het evenwicht tussen mannelijk en vrouwelijk, Jalal en Jamal. De kracht van het baren. Baar-kracht. Een nieuwe manier om in de maatschappij te staan en die samen vorm te geven. Doulaschap en yoga als wegwijzers. 

Follow us